Ekerö

spa2

Ekerö är badet för den kräsne. Spabadet har 5 sittplatser och en härlig liggdel, två hörnsäten med nack-/skuldermassage varav det ena även är utrustat med massage för underarmarna, vaderna och fötterna.

Badet erbjuder en stor variation av massage då samtliga säten har en unik sammansättning av massagemunstycken. Liggdelen är väl tilltagen i storlek och rymmer gott en fullvuxen 2 meters skandinav.